Skyriai

Nuo 2007 m. sausio 1 d. Kėdainių kultūros centro veikla vykdoma ir trijose rajono seniūnijose:
Surviliškio, Vilainių, Pelėdnagių.
Šiose seniūnijose įsteigti septyni skyriai:

Kalnaberžės (vadovė Daiva Staškuvienė),
Labūnavos (vadovė Rita Kučiauskienė),
Nociūnų (vadovė Daiva Makutienė),
Pelėdnagių (vadovė Žydrė Jasudavičienė),
Surviliškio (vadovė Nijolė Dilkienė),
Tiskūnų (vadovė Irena Šalūkienė),
Vilainių (vadovė Vitalija Augulienė).