2010

Kalėdų eglutės įžiebimo šventė

Gruodžio 20 d. prie Surviliškio seniūnijos rinkosi vaikai ir jų tėveliai susitikti su Kalėdų Seneliu miestelio Kalėdų eglutės įžiebimo šventėje.
Su artėjančiomis šventėmis visus pasveikino Surviliškio seniūnijos seniūnė Vanda Petrauskienė. Atvykus Kalėdų Seneliui įžiebta miestelio eglutė.
Susirinkusieji šoko, dainavo su Kėdainių kutūros centro Kalnaberžės skyriaus vokaliniu duetu „Abi“.
Nė vienas neliko be Kalėdų Senelio dovanėlių.


Adventinė popietė „Malda Kalėdų Kristui“


Gruodžio 12 d. Surviliškio skyriuje vyko seniūnijos adventinė popietė „Malda Kalėdų Kristui“.

Adventinių dainų, ratelių mokė ir koncertinę programą pristatė Paįstrio seniūnijos kultūros centro folkloro ansamblis „Kultuvė“ (vadovė Onutė Rimkuvienė).

 
Visi susirinkusieji mokėsi pagaminti mažą kalėdinę dovanėlę.


Liaudiškos muzikos kapelų šventė „Kas subatos vakarėlį...“


Lapkričio 12 d. Surviliškio skyriuje vyko skyriaus liaudiškos muzikos kapelų šventė „Kas subatos vakarėlį...“, kurioje dalyvavo Sirutiškio liaudiškos muzikos kapela, vaikų liaudiškos muzikos kapela „Siručiukai“ ir Surviliškio liaudiškos muzikos kapela.Šventės metu žiūrovai išrinko šauniausią kapelą. Ja tapo  Surviliškio liaudiškos muzikos kapela, vos vienu balsu aplekusi „Siručiukus“.
Komisija išrinko nominantus:
jauniausias muzikantas – kapelos „Siručiukai“ narė Urtė Pupkevičiūtė,
vyriausias muzikantas – Sirutiškio kapelos narė Alma Bružienė,
linksmiausias muzikantas – Surviliškio kapelos narys Algirdas Berankis,
balsingiausias dainininkas – kapelos „Siručiukai“ dalyvis Benas Ambraška,
„navatniausias“ instrumentas – kontrabosas, kuriuo Surviliškio kapeloje groja Albinas Počiulpas,
šauniausias armonininkas – Sirutiškio kapelos narys Jonas Petrulėnas.

Skambėjo melodijos, visi šoko, dainavo, dalyvavo įvairiose atrakcijose, o „gaspadinė“ (Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus humoro grupės „Bobų radijas“ vadovė Erlanda Turskienė) aktyviausius žiūrovus apdovanojo saldžiais prizais.


Surviliškio seniūnijos jaunųjų talentų konkursas „Galim 2010“


Spalio 29 d. Surviliškio skyriuje vyko Surviliškio seniūnijos jaunųjų talentų konkurso „Galim 2010“ I turas, kuriame savo gebėjimus parodė Surviliškio seniūnijos dainorėliai, muzikantai ir šiuolaikinio šokio šokėjai.

Dalyvavo 5 dalyviai:
Vokalinės muzikos atlikėjų grupėje
Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus Sirutiškio solistė Liveta Makarevičiūtė (vadovė Violeta Kažukauskienė), Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinė Ugnė Snetkovaitė (vadovė Audronė Vizgirdienė).
 
Instrumentinės muzikos atlikėjų grupėje
Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus Sirutiškio liaudies instrumentų ansamblis (vadovas Henrikas Docius).
 

Šiuolaikinio šokio grupėje 

Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos 7 klasės mokiniai Aidas Misevičius ir Simas Kepalas (pasiruošė savarankiškai), Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos šiuolaikinio šokio grupė „Non stop“ (vadovė Audronė Vizgirdienė).

Komisija, kurią sudarė muzikos mokytoja Rūta Kutraitė, choreografė Angelė Navickienė ir Surviliškio seniūnijos vyr. specialistė Reda Lukošienė,
į finalinį  jaunųjų talentų konkursą „Galim 2010“ Kėdainių kultūros centre atrinko 4 dalyvius: Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinę Ugnę Snetkovaitę, Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus Sirutiškio liaudies instrumentų ansamblį, Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos šiuolaikinio šokio grupę „Non stop“ ir svečių teisėmis dalyvavusią Sirutiškio bendruomenės centro jaunimo šokių grupę (vadovė Brigita Kulbytė).


 Ugnė Snetkovaitė

 Sirutiškio liaudies instrumentų ansamblis

 Šiuolaikinio šokio grupė „Non stop“


Sirutiškio bendruomenės centro jaunimo šokių grupė

Šie dalyviai pasirodys Kėdainių rajono jaunųjų talentų konkurse „Galim 2010“ lapkričio 27 d. Kėdainių kultūros centre.


Vakaronė „Su metais pajuntam gyvenimo kainą“Spalio 15-osios vakarą Sirutiškio bendruomenės centre vyko senjorų vakaronė „Su metais pajuntam gyvenimo kainą“, kurią surengė Surviliškio skyriaus Sirutiškio kultūros darbuotojai kartu su vietos senjorų klubo pirmininke Alma Bružiene.

Aštuoniasdešimt metų sulaukusius senolius Vandą Gudavičienę, Moniką Kranauskienę ir Vytautą Stankų pasveikino Surviliškio seniūnijos vyr. specialistė Reda Lukošienė.

Senjorų klubo pirmininkė pasveikino auksines vestuves šiemet atšventusius Petrą ir Onutę Zabotkus.

Sirutiškiečiams nuotaikingą koncertą padovanojo Surviliškio skyriaus humoro grupė „Bobų radijas“ ir liaudiškos muzikos kapela.


Vakaronė „Laimingos širdys nesensta niekad“

Spalio 1-osios vakarą Surviliškio skyriaus salėje vyko tradicinė vakaronė „Laimingos širdys nesensta niekad“, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai. Buvo pasveikinti šią dieną gimtadienius švenčiantys senjorai, pagerbti mokytojai: Marijona Moroz, Irena Kisielienė, Janina Kriščiūnienė ir Marija Zalatorienė.


Muzikinius kūrinius dovanojo Surviliškio skyriaus muzikantai.
Iš įvairių rudens žiedų ir lapų komponuotas rudens žiedų kilimas.
Vyko diskusija „Mano brangiausias jaunystės prisiminimas“.


Projektas „Etninė edukacinė programa „Lietuvių legendos, sakmės ir mitai“


Rugsėjo 29 d. Surviliškio skyriuje vyko projektas 
„Etninė edukacinė programa
„Lietuvių legendos, sakmės ir mitai“. 
Projekto vadovė –

Kėdainių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja
kultūrinei veiklai Genovaitė Šaučiūnienė.

Skyriaus darbuotojai Violeta Kažukauskienė ir Henrikas Docius
papasakojo apie Sirutiškį.

Įdomų pasakojimą „Apie Bakainių kaimą“
papasakojo Surviliškio Vinco Svirskio
pagrindinės mokyklos moksleivis Jonas Šešeika.


Etnokultūros klubo „Ainiai“ vadovė Stasė Šileikienė supažindino su klubo veikla.
Surviliškio skyriaus vadovė Nijolė Dilkienė paruošė ir pravedė viktoriną apie Surviliškio seniūniją. Aktyviausi viktorinos dalyviai Jonas Šešeika ir Kamilė Turskytė apdovanoti knygomis.


Miestelio šventė „Surviliškiui 509“

Rugpjūčio 21 d. Nevėžio slėnyje (Surviliškio sen.) vyko tradicinė miestelio šventė „Surviliškiui 509“. Šventė prasidėjo Surviliškio krašto daina.
K
rašto žmones ir jų svečius sveikino Surviliškio seniūnijos seniūnė Vanda Petrauskienė ir Kėdainių rajono savivaldybės vicemeras Rimantas Diliūnas.
Pauliaus Stalionio koncertą dovanojo Kėdainių rajono savivaldybė.
Dainavo  Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriaus vadovė Daiva Makutienė.
Juoko dozę  padovanojo Surviliškio skyriaus humoro grupė „Bobų radijas“ (vadovė E. Turskienė).
Vaikai dalyvavo atrakcionuose, kuriuos vedė Kamilė ir Brigita Turskytės.


Asociacija „Surviliškio bendruomenė“ įteikė nominacijas gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkams: Snieguolei Šilkaitienei ir Dariui Murauskui („Gera pradžia – pusė darbo“), Astai ir Rimvydui Drižiams („Žalia oazė“), Audronei Genienei („Spalvų harmonija“), Rasai Paškauskaitei („Moteriškas užsispyrimas“), Gemai ir Sauliui Linkams („Visapusiška tvarka“).
Prizus įsteigė UAB „BALTIC AGRO“.

Kylant dangaus žibintams, šventinius linkėjimus išsakė seniūnė V. Petrauskienė, vicemeras R. Diliūnas, Sirutiškio, Kalnaberžės ir Surviliškio bendruomenių pirmininkai.
„Tėviške, pakviesk ir mes sugrįšim“, – tokiais žodžiais renginį baigė vedantieji ir pakvietė į kitų metų jubiliejinę – 510 metų – miestelio šventę.

Šventės rėmėjai: UAB „Skongalis“, A. Valavičienės IĮ, UAB „Andringa“, S. ir G. Linkai, 
A. ir R. Liubomirskai, K. Župerka, Zvėgų ir Lukošių ūkis, A. Povilaičio įmonė.
Šventę organizavo Surviliškio seniūnija ir Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyrius.


Popietė „Žingsniai Sirutiškio žemėje“, skirta Kazio Ulvydo 100-sioms gimimo metinėms paminėti

Rugpjūčio 12 d. Sirutiškio bendruomenės centre įvyko popietė
„Žingsniai Sirutiškio žemėje“, skirta lietuvių kalbininko
Kazio Ulvydo 100-sioms gimimo metinėms paminėti.

Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus Sirutiškio kultūros
darbuotojai parengė stendą apie kalbininką K. Ulvydą, Surviliškio
seniūnijos seniūnė V. Petrauskienė papasakojo, kur K. Ulvydas
gimė, mokėsi, kokie jo pasiekimai, apdovanojimai.


Rašinio konkurse „Žemėje, kurioje gimė K.Ulvydas“ dalyvavo: Violeta Kažukauskienė,
Gabrielė Urbonavičiūtė, Gerardas Kunickas, Loreta Sulimaitė, Justina Kisieliūtė ir
 Alina Sulimaitė.
 
 


Visiems dalyviams padovanoti rašikliai.


Tradicinės kombainininkų palydėtuvės


Liepos 22 dieną Surviliškio skyriaus Sirutiškio darbuotojai aplankė Sirutiškyje gyvenančius ūkininkus
Arūną, Taurių ir Naglį Sereikas, Aurimą Gudžinską, Gintarą Krilauską ir Vaidatonyse gyvenantį
Saulių Šilkaitį.

Ūkininkams tradiciškai uždėti ąžuolo vainikai, palinkėta gausaus derliaus, gero oro.


Šventė „Po vasaros dangum“


Liepos 6 d. ant Bakainių piliakalnio (Surviliškio sen.) įvyko tradicinė liaudiškos dainos ir muzikos šventė „Po vasaros dangum“ Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti.
Dalyvavo: Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyriaus folkloro ansamblis „Žalasys“, Kalnaberžės skyriaus folkloro ansamblis „Kalnaberžiai“, Surviliškio skyriaus Sirutiškio folkloro ansamblis „Radasta“ ir Surviliškio muzikantai.


21 val. kartu su viso pasaulio lietuviais visi šventės dalyviai giedojo „Tautišką giesmę“.


Sirutiškiui – 250


Birželio 24 d. Sirutiškio bendruomenė minėjo savo kaimo 250 metų sukaktį.
Sirutiškio bendruomenės centras ir Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus Sirutiškio darbuotojai surengė šventę, kurios metu šiai datai įamžinti atidengta skulptūra „Angelas“ (autorius Julius Urbanavičius).
 Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienė, Kėdainių rajono savivaldybės merė Nijolė Naujokienė, Surviliškio seniūnijos seniūnė Vanda Petrauskienė, Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios kunigas Tomas Trečiokas, Surviliškio, Kalnaberžės ir Raseinių rajono Gėluvos bendruomenių atstovai. 

Vyko linksmosios „Bobų radijo“ dueto vedamos rugtys.
Vakare prasidėjo Joninių šventė, kurioje dalyvavo 
Kėdainių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Lankesa“, kaimo muzikantai iš Panevėžio rajono, Sirutiškio liaudiškos muzikos kapela, folkloro ansamblis „Radasta“, vaikų liaudiškos muzikos kapela „Siručiukai“ ir  bendruomenės centro jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas.


Viešnagė Jonų ir Janinų sodybose

Birželio 23 d. Surviliškio skyriaus darbuotojos surengė jau tradicinę teatralizuotą viešnagę
Jonų ir Janinų sodybose.
Stipriai lijo, tačiau visi Surviliškio miestelio Jonai ir Janinos buvo pasveikinti.


Skyriaus moterys, nupynusios vainikus, kartu su jaunaisiais važnyčiotojais Valentu ir Žygimantu aplankė 12 sodybų, kuriose varduvininkus puošė vainikais ir džiugino armonikos melodijomis.


Šventė „Tau, mano mamyte, gražiausi žiedai“Gegužės 1 d. Surviliškio skyriaus Sirutiškio mėgėjų meno kolektyvų vadovai
ir Sirutiškio bendruomenės centro pirmininkė Kristina Kulbienė surengė šventę
Motinos dienai
Tau, mano mamyte, gražiausi žiedai“.
Vaikai deklamavo eilėraščius, dainavo, šoko.
Koncertavo vaikų liaudiškos muzikos kapela „Siručiukai“ (vadovas Henrikas Docius),
folkloro ansamblis „Radasta“ (vadovė Violeta Kažukauskienė).


Skaitovų konkursas „Pavasaris pražydo žodžiais...“


Balandžio 28 d. Surviliškio skyriuje vyko skaitovų konkursas „Pavasaris pražydo žodžiais...“.
Konkurse dalyvavo 8 jaunieji skaitovai iš Sirutiškio, Kalnaberžės ir Surviliškio.
Komisijos, kurią sudarė Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Surviliškio filialo bibliotekininkė Gražina Černeckienė, Surviliškio seniūnijos socialinė darbuotoja Sonata Rindokienė ir Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus vadovė Nijolė Dilkienė, sprendimu gegužės 7 d. Kėdainių kultūros centre vyksiančiame skaitovų konkurse, skirtame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, dalyvaus Benita Ivanauskaitė (9 m.), Aistė Kuliešaitė (9 m.) ir Airidas Staputis (12 m.).Visiems konkurse dalyvavusiems skaitovams padovanotos knygos.


Vakaronė „Buvo gera gaspadinė...“

Balandžio 21 d.  Surviliškio skyriuje savo kulinarinius gebėjimus demonstravo šeimininkės.
Vyko vakaronė „Buvo gera gaspadinė...“, kurios tikslas – išrinkti geriausią.
Konkurse dalyvavo šešios šeimininkės: E. Pikšrienė paruošė firminį putėsių tortą,
A. Ražanskienė – vaisių pyragą, R. Linkienė – sausainius „triufelius“,
I. Župerkienė – žuvies vyniotinį ir sumuštinukus su silke,
V. Župerkienė – sumuštinukus ir tortą, E. Turskienė – naminę duoną.
Komisija: Surviliškio parapijos klebonas S. Kandratavičius,
„Truskavos kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Vermena“ vadovas K. Valionis ir
Surviliškio bendruomenės pirmininkas A. Počiulpas – geriausia šeimininke išrinko Violetą Župerkienę.
Visos šeimininkės apdovanotos prizais.


Šeimininkes ir visus vakaronės dalyvius muzikiniais kūriniais sveikino kapelos „Vermena“ vyrai.
Ilgai netilo muzika ir dainos, susirinkusieji šoko, dalyvavo įvairiose atrakcijose.


Edukacinė pamoka „Mano margutis“

Kovo 30 d. Surviliškio skyriuje vyko kiaušinių marginimo vašku edukacinė pamoka „Mano margutis“, kurią vedė Suviliškio Vinco Svirsko pagrindinės mokyklos edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogė Aušra Žukauskienė.
Susirinko vaikai ir suaugusieji, panorę išmokti marginti margučius vašku ir jais pasipuošti šventinį Velykų stalą.
 


Šventė „Juokas – dalykas rimtas“Kovo 27 d. Surviliškio skyriuje vyko šventė „Juokas – dalykas rimtas“.

Šventėje dalyvavo „Parodijų teatras“ iš Miežiškių kultūros centro (Panevėžio r.).
Žiūrovai pamatė žinomų atlikėjų „Mokinukės“, Džordana, „Pusbroliai Aliukai ir sesutė Silvija“, Mantas ir kt. parodijas.

Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus dramos būrelis (vadovė Dalia Kupstienė) parodė du humoristinius vaizdelius, Surviliškio skyriaus humoro grupė „Bobų radijas“ (vadovė Erlanda Turskienė) pristatė naują programą „Trijų žvaigždučių viešbutis“.


Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio paminėjimas Surviliškyje

Kovo 10 d. Surviliškio bendruomenė minėjo
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį.
Susirinkusiuosius į minėjimą Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos salėje pasveikino
Surviliškio seniūnijos seniūnė V. Petrauskienė.

Vidudienį vyko tradicinis bėgimas miestelio gatvėmis. Bėgimo laimėtojams Surviliškio skyriaus salėje įteikti apdovanojimai.
Šventinį koncertą dovanojo Josvainių kultūros centro tautinės muzikos jaunimo ansamblis „Auštaras“( vadovė A. Giedrienė).


Užgavėnės Sirutiškyje „Visiems po blyną“

Vasario 16 d. Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus Sirutiškio darbuotojai kartu su Sirutiškio bendruomenės centru šventė Užgavėnes.

Nuo 14 val. persirengėliai važinėjo po kaimą, o 17 val. susirinko į Sirutiškio bendruomenės centro kiemą, kur buvo vaišinami blynais, koše, arbata. Visi dainavo, šoko, stebėjo Lašininio ir Kanapinio dvikovą.


Uždegus laužą ir sudeginus Morę, bendruomenės centro salėje vyko vakaronė. Koncertavo vaikų liaudiškos muzikos kapela „Siručiukai“ (vadovas Henrikas Docius) ir folkloro ansamblis „Radasta“ (vadovė Violeta Kažukauskienė).


„Radasta“ šventė kūrybinės veiklos dešimtmetį

Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus Sirutiškio folkloro ansamblis „Radasta“
(vadovė Violeta Kažukauskienė) 2010 m. vasario 12 d. paminėjo kūrybinės veiklos dešimtmetį.


Šventėje dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas, Surviliškio seniūnijos seniūnė Vanda Petrauskienė, Kėdainių kultūros centro direktorės pavaduotoja Genovaitė Šaučiūnienė, Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus folkloro ansamblio „Kalnaberžiai“ dalyviai, Sirutiškio bendruomenės centro pirmininkė Kristina Kulbienė, senjorų klubo nariai, švenčių rėmėjai S. Šilkaitis, A. ir R. Sereikai.

Muzikinę dovaną – koncertą padovanojo vokalinis ansamblis iš Langakių (vadovas Zenonas Brazinskas).
Renginį vedė Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus vadovė Daiva Staškuvienė.


„Bobų radijui“ – 10

Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus humoro grupė „Bobų radijas“
(vadovė Erlenda Turskienė) 2010 m. sausio 16 d. paminėjo kūrybinės veiklos dešimtmetį.


Šventėje dalyvavo:
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienė,
Kėdainių
rajono merė Nijolė Naujokienė,
Kėdainių rajono mero pavaduotojas Rimgaudas Rimošaitis,
Švietimo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas,
Surviliškio seniūnijos seniūnė Vanda Petrauskienė,
Kėdainių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Genovaitė Šaučiūnienė,
Surviliškio parapijos klebonas Skaidrius Kandratavičius,
Kėdainių rajono PK Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Sigitas Vildžiūnas,
šventės rėmėjai ir humoro kolektyvai.


„Tranzistoriukai“ („Bobų radijo“ vaikai)

„MTV“ iš Matuizų (vadovė Irena Čeplikienė)


„Spanguolė“ iš Marcinkonių
(vadovės Rimutė Avižinienė ir
Natalija Čeplikienė)


E. Turskienė ir Josvainių kultūros centro 
renginių organizatorius Arnas Švilpauskas


Renginį vedė Jonas Bajorūnas ir
Rimutė Avižinienė
iš Marcinkonių (Varėnos r.)


„Bobų radijo“ žemėlapis