2008

Pelėdnagių seniūnijos senjorų vakaronė
Pelėdnagiuose kiekvienais metais spalio mėnesį vyksta seniūnijos senjorų vakaronė. Šiemet ji buvo kaip niekad gausi – susirinko 110 dalyvių iš Paobelio, Nociūnų, Medekšių, Pelėdnagių, Labūnavos, Gelnų ir Saviečių kaimo.
Kviečiami į vakaronę žmonės iš anksto gavo užduotis rudens tema ir atvyko pasiruošę: iš spalvingų daržovių „priauginę“ grybų šeimynų, darže suradę „daugiapirštę“ morką, „iškepę“ agurkų šakotį, sukomponavę gražiausių rudens žiedų puokščių.Šventės metų pasveikintos dvi seniūnijos jubiliatės, sulaukusios 80-ojo savo gyvenimo rudens. Tai Medekšių kaimo gyventoja Stanislava Žakevičienė ir nuolatinė visų seniūnijoje vykstančių renginių dalyvė Valerija Lapienienė iš Pelėdnagių. Joms seniūnijos atstovai, linkėdami stiprybės, dovanojo vitaminų.
Visą vakarą susirinkusiems grojo „Daumantų muzikantai“. Ne vienas ilgam įsiminė šventėje dalyvavusį Kėdainių kultūros centro Nociūnų skyriaus vadovės Daivos Makutienės sukurtą Bulvienės personažą, daugelis džiaugėsi kito personažo – Paštininkės iš Pelėdnagių skyriaus – įteiktomis sveikinimo telegramomis su įvairiomis kūrybinėmis užduotimis.„Viešpatie, tai ten Tu praėjai...“
Pelėdnagių kaimo bendruomenė gruodžio 9 dieną rinkosi į Pelėdnagių kultūros namų salę pabendrauti, prisiminti Advento ir Kūčių papročius, pasiklausyti sakralinės poezijos ir giesmių.
Skambėjo ansamblio „Tamela“ giesmės. Ansamblio vadovės Irenos Parnavienės padedamos moterys pynė gyvąjį Advento vainiką su spinduliais iš folijos, simbolizuojančiais Dievo mums nutiestą kelią, su kankorėžiai, nešančiais laimę ir džiaugsmą. Buvo įnešti obuoliai – gerumo ir santarvės simbolis, o į vainiką įpinti saldainiai simbolizavo turtingumą ir gėrį.
Vakaro pabaigoje visi susikabino rankomis ir linkėjo vieni kitiems santarvės, nes Dievas ir mes – nesibaigiantis ratas, neturintis nei pradžios, nei pabaigos.